Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

W obliczu niedoboru siły roboczej, kraje UE coraz bardziej konkurują o ukraińskich pracowników.

Post navigation
Previous post

"Jeśli Polska chce, by większość ukraińskich pracowników pozostała w kraju, musi dostosować się do zmieniających się realiów, bo walka o ukraińskiego pracownika wśród krajów europejskich dopiero się zaczyna"

Next post

Polscy pracodawcy naciskają na rząd, aby umożliwić Ukraińcom uzyskanie 3-letnich pozwoleń na pracę.