W drugim kwartale wzrosła płynność banków i rentowność operacyjna.
środa, 17 sierpnia, 2022

W drugim kwartale wzrosła płynność banków i rentowność operacyjna.

Według Banku Narodowego, aktywa netto banków wzrosły w drugim kwartale o 3,3% i zbliżyły się do poziomu sprzed wojny. Kredyty korporacyjne netto w hrywnach wzrosły o 5,3%, natomiast kredyty walutowe w przeliczeniu na dolary spadły o 7,2%. Wzrost kredytów korporacyjnych w hrywnach nastąpił wyłącznie kosztem banków państwowych, zwiększając się o około 30% w skali kwartału. Portfel kredytów detalicznych netto zmniejszył się w II kwartale o 11,1%. Kwota kredytów zagrożonych wzrosła w drugim kwartale o 2,6% do 29,7%. Kwoty indywidualnych funduszy w hrywnach wzrosły o 6,4% w ujęciu walutowym i spadły o 3,5% w ujęciu dolarowym. Fundusze przedsiębiorstw wzrosły w ciągu kwartału o 4,3% w hrywnach i 14,4% w walutach obcych. Tworzenie rezerw doprowadziło do wzrostu strat sektora bankowego, 4,5 mld UAH w drugim kwartale i 4,6 mld UAH od początku roku. Jednak według wyników z drugiego kwartału, sektor pozostał operacyjnie rentowny.

Poprzednie wiadomości
Sankcje UE na rosyjski węgiel dotyczą także jego transportu do dowolnego kraju.

Sankcje UE na rosyjski węgiel dotyczą także jego transportu do dowolnego kraju.

Następna wiadomość
Siła nabywcza hrywny spadnie co najmniej o połowę.

Siła nabywcza hrywny spadnie co najmniej o połowę.

Poprzednie główne tematy