Site icon UBN

W Armii Odbudowy pracuje już ponad 1000 bezrobotnych.

More than 1,000 unemployed people are already working in the Recovery Army.

unemployed people are working in the Recovery Army.

W Ukrainie Ministerstwo Gospodarki powiedziało, że 1.036 bezrobotnych jest zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Obecnie osoby te są zaangażowane w prace społecznie użyteczne w pięciu regionach Ukrainy: Sumy, Kijowa, Czernihowa, Doniecka i Połtawy. Kolejne dwa regiony – obwód rówieński i obwód wołyński – planują uruchomienie tego programu w najbliższym czasie. Ministerstwo jest przekonane, że ta inicjatywa pomoże Ukraińcom, zwłaszcza w małych miejscowościach, zarobić pieniądze i jednocześnie odbudować swoje społeczności. Udział w pracach społecznych jest dobrowolny. Otrzymują oni wynagrodzenie nie mniejsze niż płaca minimalna, która wynosi 6 700 UAH (180 USD). Ponadto projekty te mogą być dodatkowo finansowane z budżetów regionalnych, co zwiększy wynagrodzenie wolontariuszy.

Exit mobile version