Site icon UBN

UZ podnosi cenę kolejowych przewozów towarowych.

UZ increased the volume of freight transportation by 9% in July.

UZ increases the price of rail freight transportation.

Od 1 sierpnia Koleje Ukraińskie (UZ) zmieniły metodę obliczania kosztów transportu towarowego wagonów na terytorium Ukrainy. W szczególności, spółka przejdzie na obliczanie składnika kosztów wagonów kolejowych z uwzględnieniem rzeczywistej, a nie normatywnej, prędkości ruchu, ogłosiła UZ. W rezultacie, przy obliczaniu liczby dni użytkowania wagonów gwałtownie wzrośnie, a stawki opłat za przejazd pozostaną na obecnym poziomie. Jednak w przyszłości, wraz ze wzrostem kosztów wynajmu wagonów, Koleje Ukraińskie spodziewają się spadku miesięcznego zapotrzebowania na wagony. W wyniku zmniejszenia wskaźnika wykorzystania wagonów, stawki opłat za przejazd prawdopodobnie spadną do poziomu rynkowego.

Exit mobile version