Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Uwaga redaktora :

Około 17% siły roboczej Ukrainy może pracować poza granicami kraju.  Od trzech do pięciu milionów Ukraińców pracuje za granicą, powiedziała na wczorajszym forum Ella Libanowa, demograf Narodowej Akademii Nauk. Załóżmy, że cztery miliony. Trading Economics szacuje siłę roboczą Ukrainy na 19,5 miliona. To daje potencjalną całkowitą siłę roboczą w kraju na poziomie 23,5 miliona. Cztery miliony za granicą = 17%. Z ukraińskimi pracownikami migrującymi, którzy wysyłają do domu 1 miliard dolarów miesięcznie, Ukraina coraz bardziej przypomina Filipiny Europy Wschodniej. Z wyrazami szacunku Jim Brooke

Post navigation
Previous post

Eksport siły roboczej utrzymuje się na wysokim poziomie... Polska przyjmuje Ukraińców... Niemcy konkurują... Wzrost PKB o 6% w II kwartale... Wizyta Zełenskiego w Białym Domu w sierpniu

Next post

Spodziewając się gwałtownego wzrostu zachorowań na odmianę Delta we wrześniu,