Unia Europejska uruchomiła platformę internetową, która ma wspierać ukraiński eksport.
czwartek, 9 czerwca, 2022

Unia Europejska uruchomiła platformę internetową, która ma wspierać ukraiński eksport.

Komisja Europejska oficjalnie uruchomiła w tym tygodniu platformę współpracy biznesowej UE-Ukraina. Platforma ta powstała w oparciu o Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), której celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom o aspiracjach międzynarodowych. Nowa platforma ma na celu nawiązanie kontaktów biznesowych i uproszczenie operacji logistycznych w zakresie eksportu i importu towarów do Ukrainy i z Ukrainy. Zainteresowane strony mogą bezpłatnie zarejestrować się na stronie, opublikować swój profil i wyszukać odpowiednich partnerów biznesowych oraz możliwości realizacji swoich propozycji eksportowych. Celem platformy jest wspieranie ukraińskiego eksportu, nawiązywanie kontaktów między europejskimi firmami oferującymi usługi transportowe i magazynowe a ukraińskimi firmami/handlowcami, a także umożliwienie znalezienia partnerów logistycznych do eksportu ukraińskich produktów do państw członkowskich UE i innych krajów.

Poprzednie wiadomości
Ukraina nie zgodzi się na żadne alternatywy poza przyznaniem jej statusu kandydata do członkostwa w UE.

Ukraina nie zgodzi się na żadne alternatywy poza przyznaniem jej statusu kandydata do członkostwa w UE.

Następna wiadomość
Bank Światowy przeznacza dla Ukrainy dodatkowe 1,49 mld dolarów.

Bank Światowy przeznacza dla Ukrainy dodatkowe 1,49 mld dolarów.

Poprzednie główne tematy