Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe
Unia Europejska i jej Europejski Bank Inwestycyjny zainwestują 460 mln euro w naprawę zniszczonej infrastruktury w Doniecku i Ługańsku,

poinformował Jean-Erik de Zagon, przedstawiciel banku na Ukrainie. Pierwsza transza w wysokości 120 mln euro zostanie przeznaczona na naprawę 168 budynków – głównie szkół, przedszkoli, bibliotek, domów kultury, klinik medycznych i budynków mieszkalnych dla przesiedleńców wewnętrznych. Opierając się na sukcesie „Ukraińskiego programu wczesnej odbudowy”, UE i Bank uzgodniły ostatnio udzielenie drugiej pożyczki w wysokości 340 mln euro, przeznaczonej głównie dla Doniecka i Ługańska.

Post navigation

Previous post

W obwodzie ługańskim, w którym drogi są jednymi z najgorszych w kraju,

Next post

Opuszczone kopalnie węgla w całym Donbasie wypełniają się wodą, zagrażając jakości wody pitnej po obu stronach linii separacji,