Site icon UBN

Ukreximbank i EBOiR uruchomią nowy program kredytowy dla rolników.

Ukreximbank and the EBRD will launch a new lending program for farmers.

a new lending program for farmers

 Państwowy Bank Eksportowo-Importowy Ukreximbank i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uruchomią nowy program kredytowy dla rolników. Według Ministerstwa Polityki Rolnej, przedstawiciele Ukreximbank ogłosili wspólny program kredytowy dla rolników z EBOiR, który przewiduje rekompensatę w wysokości 15% za całość kredytu na zakup sprzętu zapewniającego funkcjonowanie przedsiębiorstw. Ponadto zauważono, że uczestnicy spotkania omówili również możliwości pozyskania kredytów w ramach programu kredytowego 5-7-9 na zakup generatorów i innych alternatywnych źródeł energii elektrycznej niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sektora rolnego.

Exit mobile version