Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe
Ukraiński system irygacyjny z czasów Związku Radzieckiego w dużej mierze upadł,

według uzasadnienia dołączonego do projektu ustawy Rady, która pozwala rolnikom na tworzenie spółdzielni wodnych. W 1990 roku, ostatnim roku istnienia Związku Radzieckiego, „melioracje hydrauliczne” przeprowadzono na 23 milionach hektarów gruntów rolnych na Ukrainie. W ubiegłym roku było to 551 tys. hektarów.

Post navigation

Previous post

Z 41,5 miliona hektarów na Ukrainie, 57% wymaga jakiejś formy nawadniania.

Next post

Dwie trzecie ziem uprawnych Ukrainy jest zagrożonych suszą z powodu zmian klimatycznych,