Site icon UBN

Ukraiński budżet otrzymał rekordowe dochody w wysokości 305 mld UAH.

The Ukrainian budget received record revenues of UAH 305B.

The Ukrainian budget record revenues

 W sierpniu ukraiński budżet otrzymał rekordowe dochody w wysokości 305,6 mld UAH (8,25 mld USD), które pochodziły zarówno ze środków zewnętrznych jak i wewnętrznych. Według Jarosława Żelezniaka, członka Komitetu Finansowego, dochody podatkowe w sierpniu wyniosły 70 mld UAH, czyli o 17% więcej niż w sierpniu ubiegłego roku. Jednocześnie znacznie spadł podatek dochodowy, o 17 mld UAH, poniżej planu rządowego. Urząd celny zebrał w sierpniu 30 mld UAH, czyli o 7 mld więcej niż w lipcu. Jak dodał Żelezniaka, na historycznie wysokie wpływy wpłynęło odblokowanie ukraińskich portów morskich, kurs hrywny i wysoka inflacja. Wpływy z obligacji wojskowych wyniosły 10,8 mld UAH, a finansowanie NBU 30 mld UAH. Tym samym finansowanie budżetu ze środków wewnętrznych wyniosło ok. 134 mld UAH, a z finansowania zewnętrznego 4,69 mld USD (172 mld UAH).

Exit mobile version