Site icon UBN

Ukraińscy rolnicy otrzymają 917 mln UAH wsparcia z UE.

Ukrainian farmers will receive UAH 917M in support from the EU.

Ukrainian farmers will receive

Na początku września Ministerstwo Polityki Agrarnej ogłosiło program wsparcia producentów dwóch rodzajów produktów rolnych: uprawiających ziemię rolną i hodujących mleko. Uczestnikami programu zostało już 13 960 ukraińskich rolników, zaznaczyło ministerstwo. Wnioskodawcy otrzymają łącznie 917 mln UAH (25 mln USD). W szczególności 10 592 osoby otrzymujące dopłatę do gospodarstwa na jednostkę uprawianej ziemi rolnej otrzymają 769 mln UAH na łączną powierzchnię 248 000 hektarów. Ponadto kolejne 148 mln UAH zostanie rozdzielone między 3 368 uczestników na utrzymanie 27 864 krów. Należy zauważyć, że ponad 15.000 wniosków jest nadal przetwarzanych. Program jest finansowany przez wsparcie z budżetu UE w wysokości 1,5 mld UAH (41 mln USD).

Exit mobile version