Ukraińscy rolnicy otrzymają 917 mln UAH wsparcia z UE.
wtorek, 8 listopada, 2022

Ukraińscy rolnicy otrzymają 917 mln UAH wsparcia z UE.

Na początku września Ministerstwo Polityki Agrarnej ogłosiło program wsparcia producentów dwóch rodzajów produktów rolnych: uprawiających ziemię rolną i hodujących mleko. Uczestnikami programu zostało już 13 960 ukraińskich rolników, zaznaczyło ministerstwo. Wnioskodawcy otrzymają łącznie 917 mln UAH (25 mln USD). W szczególności 10 592 osoby otrzymujące dopłatę do gospodarstwa na jednostkę uprawianej ziemi rolnej otrzymają 769 mln UAH na łączną powierzchnię 248 000 hektarów. Ponadto kolejne 148 mln UAH zostanie rozdzielone między 3 368 uczestników na utrzymanie 27 864 krów. Należy zauważyć, że ponad 15.000 wniosków jest nadal przetwarzanych. Program jest finansowany przez wsparcie z budżetu UE w wysokości 1,5 mld UAH (41 mln USD).

Poprzednie wiadomości
Prywatyzacja państwowa dostarczyła do budżetu 372 mln UAH w ciągu dwóch miesięcy.

Prywatyzacja państwowa dostarczyła do budżetu 372 mln UAH w ciągu dwóch miesięcy.

Następna wiadomość
Ukraiński rynek nieruchomości komercyjnych ożywił się o 70 proc.

Ukraiński rynek nieruchomości komercyjnych ożywił się o 70 proc.

Poprzednie główne tematy