Site icon UBN

Ukraińcy są gotowi żyć pod groźbą uderzeń rakietowych i walczyć z rosyjskim agresorem.

Ukrainians are ready to live under the threat of missile strikes and fight the Russian aggressor.

Ukrainians are ready to live

Według sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii zdecydowana większość Ukraińców, 86%, jest gotowa kontynuować walkę zbrojną w kraju i przeciwstawić się rosyjskiej agresji, nawet jeśli okupanci nadal będą uderzać w cywilną infrastrukturę Ukrainy. 71% respondentów całkowicie zgadza się z tą opinią, a kolejne 16% w pewnym stopniu. Tylko 10% respondentów odpowiedziało, że należy podjąć negocjacje w celu jak najszybszego zaprzestania ostrzału, nawet jeśli będzie to wymagało ustępstw wobec Rosji. Nawet na wschodzie, w obwodach charkowskim i donieckim, 69 proc. podtrzymuje tę opinię, mimo że znajduje się pod stałym ostrzałem rakietowym i artyleryjskim – precyzują badacze. Jednak 29 proc. badanych mieszkańców wschodu skłania się do poszukiwania wynegocjowanego zakończenia wojny. Na zachodzie 88 proc. respondentów opowiada się za kontynuowaniem walki, a 8 proc. preferuje ustępstwa w celu jak najszybszego zakończenia wojny. Ogółem, we wszystkich regionach, większość mieszkańców jest gotowa do kontynuowania zbrojnego oporu.

Exit mobile version