Site icon UBN

Ukraina zwróci się do ONZ o zatwierdzenie konfiskaty rosyjskich aktywów.

Ukraine will ask the UN to approve the confiscation of Russian assets.

the confiscation of Russian assets.

Ukraina zaproponuje Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ przyjęcie rezolucji dotyczącej przejęcia przez Ukrainę rosyjskich aktywów jako reparacji za wojnę, pisze The Guardian. Niedawno urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy omawiali tę kwestię z kierownictwem MSZ Wielkiej Brytanii, wraz z kolegami z Niemiec, Francji i innych krajów UE, a także z asystentką sekretarza skarbu USA Elizabeth Rosenberg. Strony rozmawiały o stworzeniu międzynarodowego mechanizmu kompensacyjnego, za pomocą którego możliwe byłoby skonfiskowanie wcześniej zamrożonych rosyjskich aktywów. Brytyjskie i europejskie przepisy dotyczące sankcji pozwalają obecnie państwom na zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego i niektórych oligarchów. Te ramy prawne nie przewidują jednak trwałej konfiskaty ani przekazania ich do Funduszu na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Exit mobile version