Site icon UBN

Ukraina zrobiła kolejny krok w kierunku przystąpienia do UE.

Ukraine has made another step toward joining the EU.

Ukraine joining the EU.

Ukraiński parlament przyjął jedną z kluczowych dla integracji europejskiej ustaw, która ma dostosować przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy do standardów Financial Action Task Force (FATF). Według członka parlamentu Jarosława Żelezniaka, rada wypełniła jedno z kryteriów, które Ukraina musi spełnić, aby rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia do UE. Projekt ustawy ma na celu uproszczenie przekazywania przez osoby prawne informacji dotyczących rzeczywistych beneficjentów końcowych oraz struktury własności; usprawniony zostanie proces wprowadzania tych informacji do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, Przedsiębiorców Indywidualnych i Organizacji Publicznych. Dokument przyspiesza również weryfikację przekazywanych informacji, tworząc system pomocy metodycznej dla podmiotów prawnych w określaniu ostatecznych rzeczywistych właścicieli i struktury własności.

Exit mobile version