Ukraina uprości wymogi dotyczące eksportu i importu produktów rolnych.
wtorek, 3 maja, 2022

Ukraina uprości wymogi dotyczące eksportu i importu produktów rolnych.

 Komisja ds. polityki rolnej i gruntowej zarekomendowała ukraińskiemu parlamentowi przyjęcie projektu ustawy o nieprzerwanej produkcji i dostawach produktów rolnych w czasie stanu wojennego. Projekt ustawy przewiduje uproszczenie wymogów fitosanitarnych w zakresie eksportu, importu i przemieszczania produktów roślinnych przez terytorium Ukrainy. Ponadto, uproszczono procedurę składania dokumentów do państwowej rejestracji pestycydów i agrochemikaliów. W rezultacie rozszerza się lista agrochemikaliów dopuszczonych do importu na obszar celny Ukrainy, a także ich produkcja, handel, stosowanie i reklama bez rejestracji państwowej.

Poprzednie wiadomości
Ukraina potrzebuje pomocy w tworzeniu korytarzy rolno-eksportowych.

Ukraina potrzebuje pomocy w tworzeniu korytarzy rolno-eksportowych.

Następna wiadomość
Inflacja w Ukrainie może przekroczyć 20%.

Inflacja w Ukrainie może przekroczyć 20%.

Poprzednie główne tematy