Site icon UBN

Ukraina przedstawiła 10-letni plan trzykrotnego skoku gospodarczego.

Ukraine has presented a 10-year plan for a three-fold economic jump.

plan for a three-fold economic jump

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło międzynarodowym ekspertom 10-stopniowy plan, według którego Ukraina musi potroić swoją gospodarkę. Plan przewiduje przejście z gospodarki przejściowej o PKB 4 tys. dolarów na mieszkańca rocznie do gospodarki rozwijającej się o PKB 12 tys. dolarów na mieszkańca rocznie. W praktyce będzie to oznaczało stworzenie ukraińskiego cudu gospodarczego – 7% wzrostu PKB rocznie w długim okresie czasu, podało Ministerstwo Gospodarki w oświadczeniu. Jednym z kluczowych kroków zapewniających realizację reform będzie liberalizacja gospodarcza i stworzenie wolnego środowiska regulacyjnego. „Nawet w warunkach wojennych rząd rozpoczął masową deregulację i wdrażanie reform” – powiedziała minister gospodarki Julia Swyrydenko.

Exit mobile version