Ukraina przedstawiła 10-letni plan trzykrotnego skoku gospodarczego.
czwartek, 1 września, 2022

Ukraina przedstawiła 10-letni plan trzykrotnego skoku gospodarczego.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło międzynarodowym ekspertom 10-stopniowy plan, według którego Ukraina musi potroić swoją gospodarkę. Plan przewiduje przejście z gospodarki przejściowej o PKB 4 tys. dolarów na mieszkańca rocznie do gospodarki rozwijającej się o PKB 12 tys. dolarów na mieszkańca rocznie. W praktyce będzie to oznaczało stworzenie ukraińskiego cudu gospodarczego – 7% wzrostu PKB rocznie w długim okresie czasu, podało Ministerstwo Gospodarki w oświadczeniu. Jednym z kluczowych kroków zapewniających realizację reform będzie liberalizacja gospodarcza i stworzenie wolnego środowiska regulacyjnego. „Nawet w warunkach wojennych rząd rozpoczął masową deregulację i wdrażanie reform” – powiedziała minister gospodarki Julia Swyrydenko.

Poprzednie wiadomości
Ukraina musi do końca roku spłacić 10 mld dolarów długu.

Ukraina musi do końca roku spłacić 10 mld dolarów długu.

Następna wiadomość
Ukraina musi wygrać tę wojnę, a UE powinna zapewnić wsparcie tak długo, jak będzie to potrzebne.

Ukraina musi wygrać tę wojnę, a UE powinna zapewnić wsparcie tak długo, jak będzie to potrzebne.

Poprzednie główne tematy