Ukraina potrzebuje 250 mld USD inwestycji zagranicznych w ciągu pięciu lat, aby szybko wyjść z kryzysu.

środa, 17 maja, 2023
Ukraina potrzebuje 250 mld USD inwestycji zagranicznych w ciągu pięciu lat, aby szybko wyjść z kryzysu.

Według oceny EBOiR, w celu szybkiego ożywienia napływ kapitału zagranicznego powinien osiągnąć 50 mld USD rocznie przez pięć lat. Jednocześnie bank zauważył, że tylko 29% gospodarek osiągnęło swój przedwojenny poziom PKB na mieszkańca w ciągu pięciu lat od zakończenia działań wojennych. Większość odbudowy trwa znacznie dłużej.

„Aby Ukraina odbudowała się w ciągu pięciu lat, jej gospodarka musi rosnąć o 14% rocznie przez cały ten okres. Zwiększy to średni PKB do 225 mld USD z około 150 mld USD w 2022 r. w cenach stałych” – powiedział EBOiR.

Ponadto bank zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji prywatnych, ponieważ sektor prywatny zapewnia bardzo potrzebną wiedzę technologiczną, know-how w zakresie zarządzania i koncentruje się na efektywności ekonomicznej.

EBOiR zauważa, że zobowiązał się do zainwestowania 3 mld euro w Ukrainie w latach 2022-2023, wspierając gospodarkę i jest gotowy odegrać kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym, gdy pozwolą na to okoliczności.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Ukraiński biznes otrzymuje stałe wsparcie, aby utrzymać gospodarkę przy życiu.

Ukraiński biznes otrzymuje stałe wsparcie, aby utrzymać gospodarkę przy życiu.

Następna wiadomość
Stany Zjednoczone wspierają ukraińską gospodarkę dotacjami, podczas gdy UE udziela głównie pożyczek.

Stany Zjednoczone wspierają ukraińską gospodarkę dotacjami, podczas gdy UE udziela głównie pożyczek.

Poprzednie główne tematy