Ukraina planuje przyspieszyć inwestycje w nowe przedsiębiorstwa przetwórcze.
poniedziałek, 29 sierpnia, 2022

Ukraina planuje przyspieszyć inwestycje w nowe przedsiębiorstwa przetwórcze.

 Rząd zatwierdził projekt ustawy, która upraszcza procedury wydawania pozwoleń na nabycie prawa do gruntu i rozpoczęcie budowy dla projektów odbudowy gospodarczej, poinformowało Ministerstwo Gospodarki. W okresie stanu wojennego i odbudowy przedsiębiorcy realizujący projekty z „Listy projektów odbudowy gospodarczej” otrzymają najbardziej korzystne warunki dla inwestycji. W szczególności:

  1. terminy nabycia praw do działki ulegają skróceniu z 18 do 3 miesięcy;
  2. prawo do działki będzie można nabyć bez przetargu, bez dokumentacji gospodarki gruntami oraz z gwarancjami niealienacji;
  3. możliwe będzie ustalenie i zmiana przeznaczenia terenu bez zachowania zasad dotyczących relacji między rodzajem przeznaczenia a przeznaczeniem funkcjonalnym terenu;
  4. również projektowanie obiektu budowlanego może odbywać się bez zachowania warunków i ograniczeń urbanistycznych, pod warunkiem zgodności z przepisami budowlanymi.
Poprzednie wiadomości
Ukraińscy przewoźnicy towarowi będą mogli jeździć do Mołdawii bez zezwoleń.

Ukraińscy przewoźnicy towarowi będą mogli jeździć do Mołdawii bez zezwoleń.

Następna wiadomość
Cena eksportu energii elektrycznej do UE wzrosła o kolejne 30 proc.

Cena eksportu energii elektrycznej do UE wzrosła o kolejne 30 proc.

Poprzednie główne tematy