Site icon UBN

Ukraina opracowała alternatywny scenariusz gospodarczy w przypadku kontynuacji wojny do połowy 2024 roku.

Ukraine has developed an alternative economic scenario in the event of the war’s continuation through the middle of 2024.

economic scenario in the event of the war’s

Jeśli wojna przeciągnie się do połowy 2024 roku, wzrost ukraińskiej gospodarki wyniesie tylko 1,9% w 2023 roku i 2,5% w 2024 roku, a rezerwy międzynarodowe spadną do krytycznego poziomu 12,6 mld USD w 2024 roku – przewiduje NBU. Inne założenia tego scenariusza obejmują pełne ponowne otwarcie portu morskiego w drugiej połowie 2024 roku oraz dalszy odpływ ludności w przyszłym roku o dodatkowe 1,4 mln osób do 8 mln w tym roku. Zakłada się, że uchodźcy zaczną wracać tylko w niewielkiej liczbie w 2024 roku – 0,6 mln osób. Większość pozostałych założeń, w tym aktywna międzynarodowa pomoc finansowa i istnienie programu MFW, jest zachowana dla scenariusza alternatywnego. Scenariusz ten przewiduje również znaczny spadek eksportu, co zwiększy trudności finansowe dla biznesu. Ponadto spadnie motywacja rolników do rozszerzenia działalności, co doprowadzi do spadku zbiorów w latach 2023 i 2024.

Exit mobile version