Site icon UBN

Ukraina obliczyła straty z tytułu zakończenia tranzytu gazu z Federacji Rosyjskiej.

The EU has announced a reduction of Russian gas supplies from 40% to 9%.

gas transit from the Russian Federation.

Jeśli tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę ustanie w styczniu 2023 roku i nie będzie zapłaty za zarezerwowane moce, to do budżetu państwa w 2023 roku nie wpłynie 11,15 mld UAH – wynika z załączników do projektu budżetu państwa na 2023 rok. Przykładowo, jeśli nie będzie przychodów z tranzytu gazu, ukraiński operator GTS nie będzie mógł odprowadzić do budżetu państwa 5,87 mld UAH podatku VAT i 5,28 mld UAH podatku dochodowego. Ze względu na zniszczenia wojenne gazociągu, utratę kontroli w punkcie wejścia w Sochraniwce oraz niewypełnienie przez Gazprom warunków kontraktu na tranzyt gazu, ukraiński operator GTS już stracił część przychodów. W efekcie płatności do budżetu państwa w pierwszej połowie 2022 roku spadły do 3,43 mld UAH (94 mln USD). Dla porównania, w 2020 roku Ukraina zarobiła na tranzycie rosyjskiego gazu 3 mld USD.

Exit mobile version