Site icon UBN

Ukraina i Wielka Brytania podpiszą umowę o handlu cyfrowym.

Ukraine and the UK will sign a digital trade agreement.

digital trade agreement

Umowa usunie bariery handlowe i zapewni odpowiednie wsparcie ukraińskim firmom, które ucierpiały z powodu wojny. „Umowa o handlu cyfrowym jest nowym typem umowy, która otworzy nowe możliwości dla ukraińskiego i brytyjskiego biznesu poprzez nowoczesne technologie. Powinna również zmniejszyć procedury biurokratyczne i promować płatności elektroniczne, wprowadzić podpisy cyfrowe i umowy elektroniczne” – wyjaśniła minister gospodarki Julia Swyridenko. Ponadto nowa umowa stworzy odpowiednią infrastrukturę cyfrową i środowisko regulacyjne, tworząc jedno okienko dla przedsiębiorców i organów rządowych oraz niwelując ograniczenia w transgranicznym transferze danych. Umowa przewiduje również wzrost sprzedaży usług, właściwą ochronę danych osobowych oraz lepszy dostęp do zasobów publicznych zarządzanych przez Ukrainę i Wielką Brytanię.

Exit mobile version