Ukraina i UE podpisały memorandum w sprawie 18 mld euro pomocy makrofinansowej; pierwsze 3 mld euro wpłyną 17 stycznia.
wtorek, 17 stycznia, 2023

Ukraina i UE podpisały memorandum w sprawie 18 mld euro pomocy makrofinansowej; pierwsze 3 mld euro wpłyną 17 stycznia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że pierwsze 3 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy wpłyną 17 stycznia. Preferencyjne fundusze pożyczkowe zostaną przekazane do budżetu państwa Ukrainy w ciągu 2023 roku w równych częściach, w zależności od spełnienia przez Ukrainę uzgodnionych warunków. Jak informuje Ministerstwo Finansów, pieniądze zostaną skierowane na priorytetowe wydatki socjalne i humanitarne budżetu państwa. W szczególności środki te są przeznaczone na wynagrodzenia pracowników instytucji i placówek oświatowych, placówek medycznych, wypłatę emerytur i finansowanie poszczególnych państwowych programów pomocy społecznej, wsparcie dla rodzin o niskich dochodach, dzieci niepełnosprawnych i niepełnosprawnych od dzieciństwa oraz przesiedleńców wewnętrznych. Środki te przyczynią się również do zachowania stabilności finansowej i gospodarczej Ukrainy.

Poprzednie wiadomości
Japonia odroczyła cztery płatności kredytu od Ukrainy.

Japonia odroczyła cztery płatności kredytu od Ukrainy.

Następna wiadomość
Światowy rynek pracy załamie się z powodu wojny w Ukrainie.

Światowy rynek pracy załamie się z powodu wojny w Ukrainie.

Poprzednie główne tematy