Site icon UBN

Ukraina i Słowacja omawiają współpracę w sektorze energetycznym. 

Ukraine and Slovakia discuss cooperation in the energy sector.

cooperation in the energy sector.

Wiceminister energetyki Ukrainy Jarosław Demczenkov spotkał się w Użgorodzie z ministrem gospodarki Słowacji Karelem Hirmanem. Rozmawiano o funkcjonowaniu systemu energetycznego w przypadku zmasowanych ataków Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Hirman podkreślił, że Słowacja jest gotowa dostarczyć Ukrainie materiały i sprzęt do napraw, zaznaczyło Ministerstwo Energii. Strony rozmawiały też o zwiększeniu przepustowości interkonektorów i produkcji węglowodorów oraz realizacji projektów dostaw różnych gatunków ropy naftowej przez ropociąg „Przyjaźń Południowa” z wykorzystaniem infrastruktury Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier. Demczenkow podkreślił perspektywy rozwoju projektów związanych z energią odnawialną. Zaznaczył, że udział OZE w strukturze ukraińskiej energetyki do 2030 roku powinien wynosić co najmniej 25%, a bezemisyjnej energetyki jądrowej – co najmniej 50%.

Exit mobile version