Site icon UBN

Ukraina i Bank Światowy omówiły stworzenie nowego mechanizmu pozyskiwania środków na odbudowę Ukrainy.

Ukraine and the World Bank have discussed the creation of a new mechanism for attracting funds for Ukraine’s reconstruction.

funds for Ukraine’s reconstruction.

Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko spotkał się z wiceprezesem Banku Światowego ds. Europy i Azji Centralnej. Strony omówiły źródła finansowania budżetu państwa na 2023 rok, kontynuację projektu Wspieranie wydatków publicznych w celu zapewnienia zrównoważonej administracji publicznej w Ukrainie (PEACE) oraz stworzenie nowego mechanizmu przyciągania funduszy na odbudowę kraju, podało Ministerstwo Finansów. Omówili także możliwość rozszerzenia kategorii wydatków kwalifikowanych projektu PEACE, który został przedłużony do czerwca 2023 roku.

Exit mobile version