Site icon UBN

Ukraina dołączy do europejskiej strefy płatności walutowych.

Ukraine will join the European currency payment zone.

Ukraine will join the European currency payment zone.

Bank Narodowy rozpoczął kluczowy etap współpracy z Europejską Radą Płatności, która koordynuje działania SEPA (Single Euro Payments Area), poinformował NBU na Facebooku. Ukraina będzie kontynuować dialog i dyskusje ekspertów w celu określenia kryteriów procesu akcesyjnego oraz opracowania mapy drogowej i planu krok po kroku dla szybkiej integracji. Przystąpienie do SEPA będzie niezbędne dla integracji europejskiej Ukrainy i zapewni nowe możliwości dla ukraińskiej gospodarki. Przyczyni się to do uproszczenia dostępu do rynku UE dla ukraińskich przedsiębiorstw, zmniejszenia barier technicznych dla ukraińskich fintechów w celu wejścia na rynek usług finansowych UE oraz obniżenia kosztów transferów pieniężnych do i z krajów UE.

Exit mobile version