Site icon UBN

UE pracuje nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Rosji.

The EU is working on the ninth package of sanctions against Russia.

package of EU sanctions

 Polska, Łotwa, Litwa i Estonia, które opowiadają się za ostrzejszymi i szybszymi sankcjami UE wobec Federacji Rosyjskiej, naciskają na pozostałe kraje członkowskie i Komisję Europejską, by jednocześnie uzgodnić górny limit cen ropy i dziewiąty pakiet unijnych sankcji. Jednak część unijnych dyplomatów jest niezadowolona z próby powiązania przez te kraje ograniczeń cen ropy z nowymi sankcjami, twierdząc, że pakiet nie jest jeszcze gotowy i łączenie ich tylko skomplikuje sytuację. Unijni urzędnicy powiedzieli, że dziewiąty pakiet sankcji skupi się na wielu oddzielnych celach i będzie koncentrował się na rosyjskich urzędnikach, propagandystach, kierownictwie i innych postaciach, które wspierają reżim Putina.

Exit mobile version