Site icon UBN

UE otwiera przed Ukrainą drzwi do rynku podziemnych magazynów gazu.

The EU opens the door to the underground gas storage market for Ukraine.

gas distribution station

W Ukrainie przyjęto dwie decyzje umożliwiające Ukrtransgazowi wejście na rynek podziemnych magazynów gazu w Unii Europejskiej. Parlament Ukrainy przyjął projekt ustawy nr 8158, który stanowi podstawę do certyfikacji Ukrtransgazu jako operatora magazynów gazu zgodnego z przepisami UE. Również Narodowa Komisja Regulacji Energetyki zatwierdziła procedurę certyfikacji. Pomyślna certyfikacja da Ukrainie oficjalne prawo do przechowywania na swoim terytorium nie tylko komercyjnych rezerw gazu niektórych firm europejskich, ale także rezerw strategicznych, które zostały już zgromadzone na poziomie państwowym. Pozwoli to na maksymalne zwiększenie pojemności ukraińskiej sieci magazynowej, zwiększenie dochodów z podziemnych magazynów gazu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy.

Exit mobile version