Site icon UBN

UE finalizuje prace nad nowym pakietem sankcji, w tym ograniczeniami dla sektora finansowego i dronów.

The EU is finalizing work on a new package of sanctions, including restrictions on the financial sector and drones.

sanctions against Russia

Komisja Europejska przygotowała projekt dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji, który ma zostać zatwierdzony 12 grudnia na spotkaniu szefów spraw zagranicznych państw UE. Według projektu sankcjami objęto około 180 rosyjskich podmiotów, w tym banki, zasoby medialne, firmy technologiczne. Nie wymieniono natomiast żadnych podmiotów z Białorusi. Ponadto, jak podaje Bloomberg, Unia Europejska planuje nałożyć ograniczenia na rosyjski sektor dronów w ramach nowego pakietu sankcji. Polska i kraje bałtyckie naciskały na UE, aby zaostrzyła nowy pakiet sankcji w zamian za utrzymanie pułapu ceny rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów za baryłkę.

Exit mobile version