Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Tempo pompowania gazu w podziemnych magazynach Europy spadło do rekordowo niskiego poziomu.

 Tempo poboru wkrótce przewyższy tempo napływu, podała Gas Infrastructure Europe. Od początku tygodnia tempo pompowania gazu w europejskich podziemnych magazynach gazu (UGSF) spadło do minimalnego wskaźnika od maja. W dniu 11 października tempo pompowania przekroczyło tempo poboru o 20 procent, podczas gdy ogólny poziom zapasów gazu w UE wzrósł tylko o 0,02. Średnie tempo pompowania gazu do UGSF jest o 25 proc. wyższe od rocznych wskaźników długoterminowych” (Interfax-Ukraina).

Post navigation
Previous post

Ukraina może uzyskać 1,5 mld dolarów korzyści gospodarczych po przyłączeniu się do europejskiej sieci energetycznej

Next post

Naftogaz przejmuje kontrolę nad spółką Donieckoblgaz.