Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Synchronizacja systemu energetycznego Ukrainy z ENTSO-E

wzmocni jego zrównoważony charakter i poziom bezpieczeństwa dostaw, powiedział Denys Szmyhal podczas 23. szczytu Ukraina-UE. Integracja zunifikowanego systemu energetycznego Ukrainy z ENTSO-E odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy i całego kontynentu europejskiego. „Odłączenie Ukrainy od systemu energetycznego Federacji Rosyjskiej doprowadzi do utraty strategicznego wpływu tej ostatniej na sektor elektroenergetyczny nie tylko w Ukrainie, ale i w krajach europejskich. Integracja z ENTSO-E zapewni Ukrainie niezależność energetyczną” – podkreślił premier.

Post navigation
Previous post

Plany dekarbonizacji Ferrexpo.

Next post

6,5 mld euro unijnego programu inwestycyjnego dla Ukrainy.