Site icon UBN

Światowy rynek pracy cierpi z powodu wojny Rosji przeciw Ukrainie.

The world labor market suffers from the war in Ukraine.

The world labor market

W ostatnim kwartale 2022 roku sytuacja na światowym rynku pracy „znacznie się pogorszy” ze względu na szkody gospodarcze spowodowane wojną Rosji z Ukrainą – wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy. Raport stwierdza, że w okresie lipiec-wrzesień było o 40 milionów mniej miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin niż w czwartym kwartale 2019 roku, który był używany jako punkt odniesienia dla poziomu zatrudnienia przed pandemią COVID. Organizacja ostrzegła przed przyszłym zmniejszeniem liczby wakatów i wzrostem bezrobocia w ostatnich miesiącach roku. Istnieją oznaki, że rynek pracy w zaawansowanych gospodarkach znacznie się ochłodził, a wzrost liczby miejsc pracy gwałtownie spowolnił. Organizacja przypisała spadek liczby przepracowanych godzin w połowie 2022 roku ponownemu nałożeniu ograniczeń w opiece zdrowotnej oraz dalszym zakłóceniom na rynku pracy w Chinach i wojnie Rosji z Ukrainą.

Exit mobile version