Stopy depozytowe w Ukrainie wzrosły do 15-20%. 
wtorek, 20 września, 2022

Stopy depozytowe w Ukrainie wzrosły do 15-20%. 

Na stopy rynkowe wpłynęła czerwcowa decyzja NBU o podniesieniu stopy dyskontowej do 25%, a w niektórych bankach oprocentowanie depozytów sięgnęło 15-20%. NBU odnotował również wzrost rentowności hrywienowych obligacji rządowych. Według NBU na rynku wtórnym notowane są obligacje rządowe Ukrainy o terminie zapadalności rok lub dłużej z rentownością powyżej 20%. Jednocześnie regulator zauważa, że pomimo wzrostu, rentowność depozytów i wojskowych obligacji rządowych pozostaje znacznie niższa niż poziom bieżącej i oczekiwanej inflacji. W efekcie oprocentowanie depozytów bankowych dopiero teraz zrekompensowało spadek z pierwszych miesięcy wojny i tylko nieznacznie przekracza poziom sprzed wojny. Jednocześnie niskie stawki na pierwotnych aukcjach plasowania hrywienowych obligacji rządowych nie zachęcają banków do podnoszenia oprocentowania depozytów.

Poprzednie wiadomości
Narodowy Bank Ukrainy będzie sprzedawał obligacje rządowe po stawce 25%.

Narodowy Bank Ukrainy będzie sprzedawał obligacje rządowe po stawce 25%.

Następna wiadomość
Państwowe banki powróciły na zwolnione z okupacji tereny w obwodzie charkowskim.

Państwowe banki powróciły na zwolnione z okupacji tereny w obwodzie charkowskim.

Poprzednie główne tematy