Site icon UBN

Stabilność finansowa przedsiębiorstw nieznacznie się poprawiła.

The financial stability of businesses has slightly improved.

The financial stability of businesses has slightly improved.

Liczba firm, które twierdzą, że ich rezerwy pieniężne wystarczą na okres dłuższy niż rok, wzrosła od maja z 19% do 30% – podał EBA. Obecnie 30% firm twierdzi, że ich rezerwy finansowe wystarczą na okres dłuższy niż rok, podczas gdy w maju było to 19%. Mianowicie 48%, ocenia swoją stabilność finansową jako wystarczającą na pół roku, a kolejne 16% twierdzi, że rezerwy wystarczą na rok. Spośród nich 49% w pełni wznowiło działalność, a 51% częściowo. Wśród firm działających w niepełnym zakresie 44% musiało ograniczyć obszar geograficzny swojej działalności, 20% musiało zamknąć część biur lub punktów handlowych, a 18% musiało przejść na działalność internetową. Niestety, biznes nadal doświadcza strat z każdym dniem wojny. I tak, w ciągu pięciu miesięcy rosyjskiej agresji, 41% firm poniosło straty w wysokości do 1 mln USD, 32% szacowało straty w przedziale 1-10 mln USD, a 18% odnotowało straty w wysokości ponad 10 mln USD.

Exit mobile version