Site icon UBN

Sojusz Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii rozmawiał o przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji.

The alliance of Ukraine, Poland, and Great Britain has discussed countering Russian aggression.

The alliance of Ukraine

W Nowym Jorku odbyło się spotkanie przywódców spraw zagranicznych Ukrainy Dmytra Kuleby, Polski Zbigniewa Raua i Wielkiej Brytanii Jamesa Cleverleya – poinformowało MSZ Ukrainy. Zgodnie z wynikami spotkania, ministrowie zgodzili się kontynuować niezachwiane wsparcie Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji, aż do osiągnięcia przez Ukrainę zwycięstwa. Ponadto postanowili opracować propozycje długoterminowego wsparcia dla Ukrainy, aby pomóc jej w zapobieganiu i odpieraniu przyszłych ataków. Przywódcy resortów polityki zagranicznej zgodzili się również na stworzenie trójstronnej współpracy, w celu wzmocnienia zdolności obronnych trzech państw i wschodniej flanki NATO. Ministrowie potępili dalszą mobilizację sił w Rosji, która odrzuca możliwość ustanowienia pokoju.

Exit mobile version