Site icon UBN

Rząd Ukrainy zakazał eksportu oleju opałowego, ukraińskiego gazu i węgla.

The Ukrainian government has banned the export of fuel oil, Ukrainian gas, and coal.

The Ukrainian government has banned the export of fuel oil, Ukrainian gas, and coal.

Rząd zmienił listę towarów, których eksport i import podlega licencjonowaniu i kontyngentom na rok 2022. Eksport ukraińskiego węgla, oleju opałowego i gazu podlega licencjonowaniu, ale kontyngenty zostały ustalone na poziomie zerowym. Decyzja ta została podjęta w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzeniem stanu wojennego w Ukrainie. Zgodnie z uchwałą, zerowe kontyngenty ustalono dla: paliw płynnych (olej opałowy), węgla kamiennego, antracytu, brykietów, peletów i podobnych paliw stałych z węgla (z wyłączeniem węgla koksującego) oraz gazu ziemnego pochodzenia ukraińskiego.

Exit mobile version