Rząd Ukrainy wskazał inwestorom 26 obszarów strategicznego wykorzystania podglebia.

czwartek, 16 lutego, 2023
Rząd Ukrainy wskazał inwestorom 26 obszarów strategicznego wykorzystania podglebia.

Gabinet Ministrów zatwierdził listę 26 strategicznych złóż mineralnych, które zostaną udostępnione do wydobycia w drodze przetargów na umowy o podziale produkcji. Lista obszarów podglebia zawiera pięć minerałów: wanad, lit, tytan, rudy uranu i sól potasową. Umowa zobowiązuje inwestora do podjęcia działań w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin na określonym obszarze podłoża. Ponadto inwestor zobowiązuje się do wykonania zleconych prac na własny koszt i ryzyko, a następnie do pokrycia kosztów i otrzymania nagrody w postaci udziału w wydobytych minerałach. To powinno stworzyć duże możliwości dla inwestorów do realizacji projektów, a państwo otrzyma swoją część, która zostanie przeznaczona na rozwój ukraińskiej gospodarki, powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
ONZ i jej partnerzy proszą o 5,6 mld dolarów na pomoc dla ofiar wojny Rosji z Ukrainą.

ONZ i jej partnerzy proszą o 5,6 mld dolarów na pomoc dla ofiar wojny Rosji z Ukrainą.

Następna wiadomość
Produkcja nawozów w Ukrainie spadła w ubiegłym roku o 80%.

Produkcja nawozów w Ukrainie spadła w ubiegłym roku o 80%.

Poprzednie główne tematy