Rząd spodziewa się uruchomienia Międzynarodowego Funduszu Powierniczego na rzecz Odbudowy Ukrainy.
poniedziałek, 10 października, 2022

Rząd spodziewa się uruchomienia Międzynarodowego Funduszu Powierniczego na rzecz Odbudowy Ukrainy.

 Minister gospodarki Ukrainy Julia Swyridenko spotkała się z dyrektorem regionalnym Banku Światowego Arupem Banerjee, aby omówić utworzenie funduszu na rzecz odbudowy Ukrainy, współpracę w zakresie promocji inwestycji w ukraińską gospodarkę oraz aktualne programy rządowe mające na celu pobudzenie biznesu i tworzenie miejsc pracy. Banerjee zapewnił Swyridenko, że utworzenie i funkcjonowanie funduszu będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Dyrektorów BŚ pod koniec października. Jednocześnie Swyridenko powiedziała, że Ukraina potrzebuje również zwiększenia inwestycji, które mogą pojawić się nawet w czasie wojny i służyć pobudzeniu gospodarki. Według Swyridenko, Ukraina oczekuje, że Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) przedstawi pakiet pomocy finansowej w celu przyciągnięcia inwestorów do zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów BŚ w listopadzie. Pakiet zapewni finansowanie w wysokości 1 mld USD.

Poprzednie wiadomości
MFW zatwierdził 1,3 mld USD dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

MFW zatwierdził 1,3 mld USD dodatkowej pomocy dla Ukrainy.

Następna wiadomość
Ukraina wprowadziła cło na gaz ziemny, ropę i produkty ropopochodne.

Ukraina wprowadziła cło na gaz ziemny, ropę i produkty ropopochodne.

Poprzednie główne tematy