Site icon UBN

Rosja przejęła w Ukrainie zasoby naturalne o wartości 12,4 trl dolarów.

Russia has taken over $12.4T worth of natural resources in Ukraine.

Russia has taken over $12.4T worth of natural resources in Ukraine.

 Według WP, ze 120 minerałów i metali wykorzystywanych w przemyśle, 117 znajduje się w Ukrainie. Ale na kontrolowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach skoncentrowanych jest 2 209 złóż surowców energetycznych, metali i minerałów, łącznie wycenianych na minimum 12,4 trl USD. Ostatnio Rosja zagarnęła 63% ukraińskich złóż węgla. Dodatkowo na kontrolowanym terytorium skoncentrowane jest 11% złóż ropy naftowej i 20% złóż gazu. Pod kontrolą Rosji znajduje się również 42% metali i 33% metali ziem rzadkich. Okupanci kontrolują złoża paliw, w szczególności 41 złóż węgla, 27 złóż gazu, 14 złóż propanu i 9 złóż ropy naftowej. Ponadto znajduje się tam 6 złóż rud żelaza, 2 złoża rud tytanu, 2 złoża rud cyrkonu oraz po 1 złożu strontu, litu, uranu i złota. Eksperci zwracają uwagę, że duże znaczenie ma rosyjska kontrola nad złożami wapieni, które są potrzebne do produkcji stali.

Exit mobile version