Restrykcje walutowe NBU grożą niewypłacalnością w sektorze korporacyjnym i wzrostem kosztów kredytów dla państwa.

środa, 3 lipca, 2024
Restrykcje walutowe NBU grożą niewypłacalnością w sektorze korporacyjnym i wzrostem kosztów kredytów dla państwa.

Oleksandr Wodowiz, główny menedżer grupy Metinvest, zauważył: „Największy pakiet łagodzący został wprowadzony w maju 2024 r.: firmy mogły wyprowadzać walutę obcą za granicę w celu spłaty kredytów i dywidend. Decyzja ta nie pozwoliła jednak firmom na rozwój ze względu na wprowadzenie limitów transferów w wysokości 4 mln USD rocznie. Na przykład portfel kredytowy Metinvest na koniec 2023 r. wynosił około 2 mld USD, a 95% pożyczek zaciągnięto na Zachodzie”.

Dodał, że firma musi co roku płacić 250-300 mln USD na obsługę swojego zadłużenia.

„Większość dużych firm w Ukrainie ma podobną sytuację. Żadna z nich nie może otrzymać finansowania za granicą, co z kolei może doprowadzić do fali niewypłacalności w sektorze korporacyjnym i wzrostu kosztów pożyczek dla państwa”.

Wodowiz zauważył, że NBU ma narzędzia do kontrolowania przepływu środków, więc regulator może nakładać grzywny na firmy, które wypłacają pieniądze inne niż na spłatę zadłużenia.

 

Support independent journalism team

Dear Ukraine Business News reader, we are a team of 20 Ukrainian journalists, researchers, reporters and editors who would humbly ask for your support.

Poprzednie wiadomości
Bank Światowy przeniósł Ukrainę do kategorii krajów o dochodach wyższych niż przeciętne.

Bank Światowy przeniósł Ukrainę do kategorii krajów o dochodach wyższych niż przeciętne.

Następna wiadomość
EBOiR zidentyfikował stan i problemy ukraińskiego biznesu.

EBOiR zidentyfikował stan i problemy ukraińskiego biznesu.

Poprzednie główne tematy