Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Rada zatwierdziła również 3-letnie parametry budżetu państwa

. Budżet przewiduje na najbliższe trzy lata: wzrost PKB o 5% rocznie, spadek bezrobocia z 9,2% do 7,8% oraz osłabienie kursu dolara z 27,3 obecnie do 29,2 w 2024 roku.

Post navigation
Previous post

MFW z zadowoleniem przyjął ostatnie zatwierdzenie przez Radę ustaw o reformie sądownictwa, ale "potrzebny jest większy postęp w innych sektorach"

Next post

Wczoraj Rada zatwierdziła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która ma przyspieszyć prywatyzację spółek państwowych.