Site icon UBN

Przewozy ładunków na Dnieprze wzrosły o 31%.

Cargo Transportation on Dnipro River is up by 31%.

Wolumen ładunków, które zostały przewiezione na Dnieprze w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł ponad 13,2 mln ton, czyli o 31% więcej niż w tym samym okresie w 2020 roku. Większość ładunków stanowiły materiały budowlane – 8,8 mln ton (wzrost o 72%), zboże – ponad 3,1 mln ton (tak samo jak w roku ubiegłym), a wyroby metalowe – ponad 1,1 mln ton (spadek o 30%). Oprócz tego, w ciągu 11 miesięcy bieżącego roku Dnieprem przewieziono 24,5 tys. ton towarów niebezpiecznych.

Exit mobile version