Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Przewodniczący Rady Najwyższej został usunięty… Rezerwy Ukrainy zmniejszyły się… Ustawa o oligarchach jest wadliwa… Budowa autostrad przyciąga inwestorów… Fałszywe certyfikaty Covid… Usługa 5G nadchodzi do Ukrainy…

Post navigation
Previous post

Rada Najwyższa odwołała Dmytro Razumkowa z funkcji przewodniczącego

Next post

Uwaga redaktora: