Site icon UBN

Producenci energii elektrycznej przywrócili 50% potrzeb konsumpcyjnych Ukrainy.

Electricity producers have restored 50% of Ukraine's consumption needs.

importing 200-300 MW of electricity per hour.

 24 listopada producenci energii elektrycznej wznowili produkcję wystarczającą do zapewnienia około 50% potrzeb konsumpcyjnych w Ukrainie, a wszystkie elektrownie jądrowe, z wyjątkiem Zaporoskiej EJ, stopniowo zyskują moc, ogłosiła państwowa spółka energetyczna Ukrenergo. W oświadczeniu napisano, że „duża część elektrowni cieplnych i wodnych już działa”. Ukrenergo zauważa, że elektrownie jądrowe zapewniają połowę produkcji energii elektrycznej w Ukrainie. Jednak elektrownie jądrowe wolno wracają do trybu pracy po przymusowym wyłączeniu. Dostawy energii kierowane są do obiektów infrastruktury krytycznej: sieci dystrybucji gazu, kanałów wodnych, oczyszczalni ścieków i szpitali. Trwa również stopniowa odbudowa odbiorców domowych.

Exit mobile version