Site icon UBN

Procedury upadłości przedsiębiorstw zostaną uproszczone w Ukrainie.

Business bankruptcy procedures will be simplified in Ukraine.

Business bankruptcy procedures

Nowy projekt ustawy uprości dostęp przedsiębiorstw, które stały się niewypłacalne z powodu wojny, do sądowych procedur upadłościowych i zwiększa skuteczność ich stosowania zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie. Ponadto, dokument wyjaśnia kilka kwestii proceduralnych i eliminuje niespójności techniczne w Kodeksie upadłościowym. Dokument umożliwia zarządcom arbitrażowym korzystanie ze swoich uprawnień w sprawie upadłościowej bez dodatkowego odwołania do sądu gospodarczego. Powinno to zmniejszyć czas trwania spraw i koszty związane z ich rozpatrywaniem.

Exit mobile version