Site icon UBN

Prezydent Zełenski podpisuje ustawę o budżecie państwa Ukrainy na 2023 rok.

President Zelenskyy signs Ukraine’s State Budget for 2023 into law.

Zelenskyy signs Ukraine’s State Budget

 W nowym budżecie skorygowano realną prognozę wzrostu PKB w 2023 roku do bardziej konserwatywnego poziomu 3,2% zamiast wcześniejszej prognozy 4,6%, a prognoza inflacji na 2023 rok została obniżona z 30% do 28%. Bardziej optymistyczne oczekiwania na wsparcie finansowe ze strony partnerów międzynarodowych umożliwiły korektę kursu hrywny do dolara. Do końca roku będzie on wynosił 45,8 UAH za dolara zamiast 50 UAH za dolara w poprzedniej prognozie. Dochody budżetu państwa na rok 2023 przewidziano na poziomie 1,330 trl UAH, w tym dochody z funduszu ogólnego w wysokości 1,173 trln UAH i dochody z funduszu specjalnego w wysokości 156 mld UAH. Zwiększono również deficyt budżetu państwa o 17 mld UAH, do 20,6% PKB. Środki na bezpieczeństwo narodowe i obronę stanowią około 50% całego budżetu. Jest to 1,141 trln UAH, czyli 18,2% PKB.

Exit mobile version