Language:
Українська
Русский
English
Français
Español
Türkçe

Powstają IT miasteczka we Lwowie, Charkowie i Kijowie… Białoruś ogranicza dostawy benzyny o 80%… Zużycie energii elektrycznej spadnie o 25% w 2020 r… Średnie płace wzrosną o 30%… Windrose lata teraz z Kijowa do 11 ukraińskich miast

Post navigation
Previous post

Deweloperzy UDP realizują trzy "IT miasta" - we Lwowie, Charkowie i Kijowie

Next post

Uwaga redaktora: