Popyt banków na „rezerwowe” obligacje OVDP pozwolił Ministerstwu Finansów przyciągnąć do budżetu 16 mld UAH.

środa, 8 marca, 2023
Popyt banków na „rezerwowe” obligacje OVDP pozwolił Ministerstwu Finansów przyciągnąć do budżetu 16 mld UAH.

 Według danych Ministerstwa Finansów, ze sprzedaży obligacji na roczne hrywny o oprocentowaniu 18,5% rocznie otrzymano 61,74 mln UAH. Ponadto Ministerstwo uplasowało obligacje z 20-miesięcznym terminem zapadalności za 14,2 mln UAH z oprocentowaniem 19,5% w skali roku. Zdecydowana większość środków ogółem, 15,98 mld UAH, pochodziła ze sprzedaży trzyletnich benchmarkowych obligacji rządowych. Ministerstwo Finansów spełniło wszystkie 42 złożone wnioski i obniżyło oprocentowanie tych obligacji do 19,65% w skali roku z 19,75% w ubiegłym tygodniu. Dzień wcześniej NBU włączył krajowe obligacje rządowe zapadające 5 listopada 2025 r. do tzw. benchmarkowych OVDP, które banki mogą wykorzystać jako część swoich rezerw obowiązkowych.

Wsparcie zespołu UBN
Poprzednie wiadomości
Inflacja spowalnia szybciej niż oczekiwał tego NBU.

Inflacja spowalnia szybciej niż oczekiwał tego NBU.

Następna wiadomość
Rezydenci elektroniczni mają prawo do otwierania rachunków bankowych w Ukrainie.

Rezydenci elektroniczni mają prawo do otwierania rachunków bankowych w Ukrainie.

Poprzednie główne tematy