Site icon UBN

Polska pomoże Ukrainie w odbudowie lotnisk i rozbudowie połączeń kolejowych.

Poland will help Ukraine with airport restoration and railway connection expansion.

Poland will help Ukraine

 Warszawa może zaoferować Kijowowi eksperckie usługi doradcze dotyczące realizacji inwestycji związanych z lotniskami, a także ich dalszego rozwoju, podaje Ministerstwo Polityki Regionalnej RP. Polski wiceminister Marcin Horal i ukraiński ambasador Wasyl Zwarycz rozmawiali również o pogłębieniu współpracy przy realizacji projektu kolei dużych prędkości między oboma krajami i związanej z tym rewizji transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Oprócz połączenia kolejowego „Warszawa-Kijów” przez Jagodyn, strona polska chce zaproponować nową trasę łączącą wiele polskich i ukraińskich miast. W szczególności polska spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje budowę połączenia kolejowego, Lublin – Zamość – Bełżec, do granicy z Ukrainą. Po stronie ukraińskiej trasa ta mogłaby zostać przedłużona przez Rawę-Ruską do Lwowa i Kijowa. W przyszłości linie kolejowe mogłyby sięgać od Karpat do portów Morza Czarnego w Ukrainie i Rumunii – dodał polski urzędnik państwowy.

Exit mobile version